Khi cần tư vấn hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với Chúng tôi:
0903697673
Số lượt truy cập: 427961
Khách đang trực tuyến: 1
Bảng giá
TTC-CÔNG TY TNHH SƠN TÀI TRÍ
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC JOTUN, DULUX ICI, NIPPON VÀ BỘT JOTON
Địa chỉ : 196 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức    ĐT: 37223619 - 62839455           
Địa chỉ : 235 nguyễn oanh , phường 17 , Quận gò vấp  ĐT:    62579619              
Địa chỉ kho  : 139/12 đường 9 , linh tây , Quận thủ đức       
FAX:  08  62837879        
ĐT : 0903697673 - 0908880530 - A.Trí    
wesite:   SONTAITRI.COM             Email: [email protected]
  * Bột trét Nippon WeatherGard  Ngoài trời Bao 40Kg       250.000  
* Bột trét Nippon Kinh tế Trong nhà Bao 40Kg       195.000  28-35m2/bao/2lớp 
* Bột trét Jotun Xám Ngoài trời Bao 40Kg       290.000  28-35m2/bao/2lớp 
* Bột trét Jotun Trắng Ngoài trời và Trong nhà Bao 40Kg       290.000  28-30m2/bao/2lớp 
* Bột trét Jotun Trắng Trong nhà Bao 40Kg       210.000  28-30m2/bao/2lớp 
* Bột trét ICI Trong nhà và Ngoài trời Bao 40Kg       355.000  28-30m2/bao/2lớp 
* Bột trét Joton Trắng - Ngoài trời Bao 40Kg       245.000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét Joton SP Filler Trong nhà Bao 40Kg       185.000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét USA ViỆt Mỹ Ngoài Bao 40Kg       125.000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét USA Việt Mỹ Trong Bao 40Kg       130.000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét kova Dẻo trong   Thùng 25Kg       320.000  23-25m2/bao/2lớp 
* Bột trét kova Dẻo Ngoài Thùng 25Kg       400.000  23-25m2/bao/2lớp 
  Bột trét kova  trong   Bao 40Kg       225.000  30-35m2/bao/2lớp 
* Bột trét kova  Ngoài Bao 40Kg       265.000  30-35m2/bao/2lớp 
2 SƠN lÓT CÁC LOẠI      
  1 SƠN LÓT NGOÀI TRỜI        
* Sơn Lót Weathershield  ngoài (ICI) Thùng 18Lít    1.700.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót MAXILITE  ngoài (ICI) Thùng 18LIT    1.100.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Jotun Jotashield  ngoài  Thùng 17Lít    1.500.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Jotun ESSENCE  ngoài  lon 17Lít    1.100.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Jotun cito 09 Gốc dầu  ngoài  lon 5Lít       680.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Kova K207  ngoài  Thùng 25kg    1.350.000  9 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Kova K209  ngoài  Thùng 25kg    1.550.000  10 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon  ngoài WeatherGard Thùng  18LIT     1.400.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon 5180 gốc dầu Thùng  18LIT     1.700.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót kẽm V120 2 thành phần  lon  5lit        720.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Terraco ngoài Thùng 18Lít       700.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Galant  ngoài Thùng 18Lít       850.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
2 SƠN LÓT TRONG NHÀ         
* Sơn Lót Dulux  chống kiềm trong nhà Thùng 18Lít    1.300.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon  trong Odour -less Thùng 18Lít    1.000.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn lót Kova  ngoài vàTrong nhà  Thùng 25kg    1.000.000  7 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn lót Galant ngoài và Trong nhà  Thùng 17.5Lít       850.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn lót Jotun Jotasealer 03 Trong nhà  Thùng 17Lít    1.050.000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
3 SƠN NƯỚC NIPPON        
  * Nippon Sơn Lót WeatherGard ngoài  Thùng 18Lít    1.400.000  8- 10m2/1lít/1lớp 
  * Nippon Sơn Lót Gốc  dầu ngoài  Thùng 18Lít    2.250.000  8- 10m2/1lít/1lớp 
  * Nippon WeatherGard siêu bóng ngoài  Thùng 18Lít    2.700.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  * Nippon WeatherGard siêu bóng ngoài  lon 5Lít       850.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  * Nippon WeatherGard  bóng mờ ngoài  Thùng 18Lít    2.200.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon WeatherGard  bóng mờ ngoài  lon 5Lít       750.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon Supermatex màu  Ngoài trời Thùng 18Lít       930.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon  Bóng cao cấp Odour-Less Trong  Thùng 18Lít    1.850.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon  Bóng cao cấp Odour-Less Trong  lon 5Lít       620.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon lau chùi vượt trội Odour-Less Trong  Thùng 18Lít    1.150.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  Nippon Matex trắng trong nhà Thùng 18Lít       680.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon Vatex trong  Thùng 17Lít       380.000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
4 SƠN JOTUN NA UY      [   
  1 SƠNNƯỚC JOTUN  NGOÀI TRỜI        10`4 
* Sơn Jotun Jotashield Tối ưu  ngoai troi  lon 5Lít       960.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotashield Extreme chống nóng  lon 5Lít       900.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  Sơn Jotun  Ngoài Jotashield Bóng mờ Thùng 18Lít    2.650.000  4 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài Jotashield Bóng mờ Thùng 15Lít    2.100.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài Jotashield Bóng mờ lon 5Lít       780.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài  ESSENCE mờ Thùng 17lit    1.450.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài Jotoughshield Bóng Thùng 15Lít    1.450.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun Ngoài Jotatough Mờ Thùng 17Lít       930.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
2 SƠN NƯỚC JOTUN TRONG NHÀ        
* Sơn cao cấp  Majestic Bóng Hoàng Hảo Thùng 15Lít    1.670.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn cao cấp  Majestic Bóng Hoàng Hảo lon 5Lít       620.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn cao cấp  Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo  lon 5Lít       740.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn cao cấp  Strax Matt Trong nhà Mờ Thùng 17Lít    1.150.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun Jotaplast Trong nhà Mờ Thùng 17Lít       650.000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
5 SƠN DULUX ICI        
  * Sơn Dulux Lót ngoài Thing 18Lít    1.700.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Weathershield chống rạn nứt  lon 5Lít    1.060.000  4 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Weathershield 2G Mờ lon 5Lít       960.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Weathershield bóng lon 5Lít    1.020.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux  Inpise ngoài trời Mờ Thùng 18Lít    1.850.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  Sơn Dulux  Inpise ngoài trời Bóng  Thùng 18Lít    2.000.000  6 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Super 5+1 trong nhà Bóng Mờ lon 5Lít       760.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux lau chùi hiệu quả Mờ Thùng 18Lít    1.320.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux lau chùi hiệu quả Bóng Thùng 18Lít    1.400.000  6 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux  Inpise trong nhà Mờ Thùng 18Lít    1.050.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  Sơn Maxilite ngoai troi Mờ Thùng 18Lít    1.080.000  3 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Maxilite Trong nhà Mờ Thùng 18Lít       820.000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Maxilite Kinh Tế Trong nhà Mờ Thùng 18Lít       620.000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
7   SƠN KOVA         
  1 SƠN TRONG NHÀ        
  * Lót trong kova K109  Thùng 25KG    1.100.000  8-10M2/1lit/1Lớp 
  * Sơn Kova Vista Trắng Thùng 25kg       600.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K 203 Trắng Thùng 25kg       780.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K-771 Trắng Thùng 25kg       860.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K- 260 Trắng Thùng 25kg         5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K- 5500 bóng Mờ trang Thùng 20kg    1.450.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K- 871 bóng  Thùng 20kg    1.650.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  2 SƠN NGOÀI TRỜI        
  * Sơn Lót  Kova Ngoài  K-207 Thùng 25Kg    1.350.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Lót  Kova Ngoài K- 209 Thùng 25Kg    1.550.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn   Kova Ngoài K- 265 Trắng Thùng 25Kg    1.050.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn  Kova Ngoài K- 261 Trắng Thùng 25Kg    1.250.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Ngoài K- 5501 Bóng Mờ Trắng Thùng 20Kg    1.450.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Ngoài CT-04 Trắng Thùng 20Kg    2.100.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova chống nóng Ngoài Cn-05 Trắng Thùng 20Kg    2.450.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Ngoài cao cấp NaNoShield Trắng Thùng 7Kg    1.100.000  5- 6m2/1lít/2lớp 
8 SƠN CHỐNG THẤM VÀ CHẤT CHỐNG THẤM       
  * Dulux Weathershield Chống thấm lon 5Lít    1.030.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn chống thấm Terraco Flexicoat Thùng 18Lít    1.100.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn chống Thấm Kova màu CT 04 Thùng 20kg    2.100.000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Flintkote shell  đen  Thùng 18kg       870.000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Flintkote shell  đen  lon 3.5kg       235.000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm Kova CT11A tường đứng Thùng 20kg    1.350.000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
  Chống thấm Kova CT11A sàn Thùng 20kg    1.400.000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm Kova CT11B Trộn vữa hồ lon 5kg       320.000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm sika latex trộn vữa hồ lon 5Lít        390.000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm sika latex HT trộn vữa hồ lon 5Lít        250.000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
  Sikagrout Phụ gia  bao 25kg       230.000  
* Sika R4 Phụ gia  lon 5Lít        100.000  
9 SƠN ĐẶC BiỆT        
  * Sơn Giả đá KoVa  lon 5kg        420.000  4- 5m2/2lớp 
  * Sơn đường Semaster  lon 5Lít        720.000  3 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn đường Nippon  lon 5Lít        680.000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Epoxy Semaster hệ dầu lon 5Lít/bộ     1.650.000  4- 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Epoxy Nippon hệ dầu lon 5Lít/bộ     1.650.000  4- 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Epoxy kova hệ nước lon 5Lít/bộ        960.000  4- 5m2/1lít/2lớp 

Ngày cập nhật : 22 /02 /2019