Khi cần tư vấn hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với Chúng tôi:
0903697673
Số lượt truy cập: 152521
Khách đang trực tuyến: 31
Bảng giá
TTC-CÔNG TY TNHH SƠN TÀI TRÍ        
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC JOTUN, DULUX ICI, NIPPON VÀ BỘT JOTON
Địa chỉ : 196 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức    ĐT: 37223619 - 62839455           
Địa chỉ : 235 nguyễn oanh , phường 17 , Quận gò vấp  ĐT:    62579619              
Địa chỉ kho  : 139/12 đường 9 , linh tây , Quận thủ đức       
FAX:  08  62837879        
ĐT : 0903697673 - 0908880530 - A.Trí      
wesite:   SONTAITRI.COM             Email: sontaitri_2008@yahoo.com
BẢNG BÁO GIÁ CÔNG TRÌNH  
             
STT   TÊN SẢN PHẨM Qui cách Trọng lượng  Đơn gía   Độ phủ 
1 BỘT TRÉT TƯỜNG       
  * Bột trét Nippon WeatherGard  Ngoài trời Bao 40Kg             250,000  28-35m2/bao/2lớp 
* Bột trét Nippon Kinh tế Trong nhà Bao 40Kg             195,000  28-35m2/bao/2lớp 
* Bột trét Jotun Xám Ngoài trời Bao 40Kg             290,000  28-35m2/bao/2lớp 
* Bột trét Jotun Trắng Ngoài trời và Trong nhà Bao 40Kg             295,000  28-30m2/bao/2lớp 
* Bột trét Jotun Trắng Trong nhà Bao 40Kg             215,000  28-30m2/bao/2lớp 
* Bột trét ICI Trong nhà và Ngoài trời Bao 40Kg             335,000  28-30m2/bao/2lớp 
* Bột trét Joton Trắng - Ngoài trời Bao 40Kg             235,000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét Joton SP Filler Trong nhà Bao 40Kg             185,000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét USA ViỆt Mỹ Ngoài Bao 40Kg             120,000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét USA Việt Mỹ Trong Bao 40Kg             110,000  25-28m2/bao/2lớp 
* Bột trét kova Dẻo trong   Thùng 25Kg             300,000  23-25m2/bao/2lớp 
* Bột trét kova Dẻo Ngoài Thùng 25Kg             350,000  23-25m2/bao/2lớp 
  Bột trét kova  trong   Bao 40Kg             185,000  30-35m2/bao/2lớp 
* Bột trét kova  Ngoài Bao 40Kg             245,000  30-35m2/bao/2lớp 
2 SƠN lÓT CÁC LOẠI      
  1 SƠN LÓT NGOÀI TRỜI        
* Sơn Lót Weathershield  ngoài (ICI) Thùng 18Lít          1,650,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót MAXILITE  ngoài (ICI) Thùng 18LIT          1,040,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Jotun Jotashield  ngoài  Thùng 17Lít          1,550,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Jotun ESSENCE  ngoài  lon 17Lít          1,150,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Jotun cito 09 Gốc dầu  ngoài  lon 5Lít             680,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Kova K207  ngoài  Thùng 25kg          1,250,000  9 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn Lót Kova K209  ngoài  Thùng 25kg          1,530,000  10 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon  ngoài WeatherGard Thùng  18LIT           1,400,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon  ngoài WeatherGard lon  5lit              450,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon 5180 gốc dầu Thùng  18LIT           1,850,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon 5180 gốc dầu lon  5lit              550,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót kẽm V120 2 thành phần  lon  5lit              760,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Terraco ngoài Thùng 18Lít             700,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Galant  ngoài Thùng 18Lít             850,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
2 SƠN LÓT TRONG NHÀ         
* Sơn Lót Dulux  chống kiềm trong nhà Thùng 18Lít          1,250,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* sơn lót Nippon  trong Odour -less Thùng 18Lít          1,000,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn lót Kova  ngoài vàTrong nhà  Thùng 25kg          1,000,000  7 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn lót Galant ngoài và Trong nhà  Thùng 17.5Lít             850,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
* Sơn lót Jotun  Trong nhà  Thùng 17Lít          1,150,000  8 - 10m2/1lít/2lớp 
3 SƠN NƯỚC NIPPON        
  * Nippon Sơn Lót WeatherGard ngoài  Thùng 18Lít          1,400,000  8- 10m2/1lít/1lớp 
  * Nippon Sơn Lót Gốc  dầu ngoài  Thùng 18Lít          1,850,000  8- 10m2/1lít/1lớp 
  * Nippon WeatherGard siêu bóng ngoài  Thùng 18Lít          2,550,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  * Nippon WeatherGard siêu bóng ngoài  lon 5Lít             850,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  * Nippon WeatherGard  bóng mờ ngoài  Thùng 18Lít          2,200,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon WeatherGard  bóng mờ ngoài  lon 5Lít             750,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon Supermatex màu  Ngoài trời Thùng 18Lít             930,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon  Bóng cao cấp Odour-Less Trong  Thùng 18Lít          1,850,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon  Bóng cao cấp Odour-Less Trong  lon 5Lít             620,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon lau chùi vượt trội Odour-Less Trong  Thùng 18Lít          1,150,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  Nippon Matex trắng trong nhà Thùng 18Lít             680,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Nippon Vatex trong  Thùng 17Lít             350,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
4 SƠN JOTUN NA UY        
  1 SƠNNƯỚC JOTUN  NGOÀI TRỜI        
* Sơn Jotun Jotashield Tối ưu  ngoai troi  lon 5Lít             850,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotashield Extreme chống nóng  lon 5Lít             900,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài Jotashield Bóng mờ Thùng 15Lít          2,250,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài Jotashield Bóng mờ lon 5Lít             750,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài  ESSENCE mờ Thùng 17lit          1,450,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun  Ngoài Jotoughshield Bóng Thùng 15Lít          1,450,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun Ngoài Jotatough Mờ Thùng 17Lít             930,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
2 SƠN NƯỚC JOTUN TRONG NHÀ        
* Sơn cao cấp  Majestic Bóng Hoàng Hảo Thùng 15Lít          1,650,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn cao cấp  Majestic Bóng Hoàng Hảo lon 5Lít             630,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn cao cấp  Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo  lon 5Lít             740,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn cao cấp Dễ lau chùi Trong nhà Mờ Thùng 17Lít          1,150,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn cao cấp Dễ lau chùi Trong nhà Mờ lon 5Lít             360,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Jotun Jotaplast Trong nhà Mờ Thùng 17Lít             650,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
5 SƠN DULUX ICI        
  * Sơn Dulux Lót ngoài Thùng 18Lít          1,650,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Weathershield chống rạn nứt  lon 5Lít          1,020,000  4 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Weathershield 2G Mờ lon 5Lít             900,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Weathershield bóng lon 5Lít          1,020,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux  Inpise ngoài trời Mờ Thùng 18Lít          1,850,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux Super 5+1 trong nhà Bóng Mờ lon 5Lít             740,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux lau chùi hiệu quả Mờ Thùng 18Lít          1,390,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dulux  Inpise trong nhà Mờ Thùng 18Lít          1,040,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
  Sơn Maxilite ngoai troi Mờ Thùng 18Lít          1,020,000  3 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Maxilite Trong nhà Mờ Thùng 18Lít             780,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Maxilite Kinh Tế Trong nhà Mờ Thùng 18Lít             620,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
  Sơn Maxilite smoth Trong nhà Mờ Thùng 18Lít             620,001  4- 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dầu Maxilite Dat biet lon 3 Lít             295,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dầu Maxilite trắng  lon  3Lít             280,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dầu Maxilite  lon 3Lít             270,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Chống Rỉ Maxilite  lon 18Lít          1,250,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Chống Rỉ Maxilite  lon 3Lít             240,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
6 SƠN URAI THÁI LAN        
  * Sơn  Nước Galant Ngoài Trời  Thùng 17,5Lít             800,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Nước U90 trong nhà Thùng 18Lít             350,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dầu Galant màu  lon 3Lít             230,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Dầu Galant màu trắng và đặc biệt lon 3Lít             250,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn xịt chai 1lít                32,000  
* Keo latex bich 1kg                28,000  
* Sơn sân Tennis Thùng 17.5kg          1,200,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Chống rỉ lót kẽm đỏ  semaster 5lit lon 5lit             650,000  5 - 5m2/1lít/2lớp 
* Chống rỉ lót kẽm đỏ semaster 1lit lon 1lit             120,000  6 - 5m2/1lít/2lớp 
* Chống rỉ lót kẽm xám semaster 5lit lon 5lit             650,000  7 - 5m2/1lít/2lớp 
* Chống rỉ lót kẽm xám semaster 1lit lon 1lit             120,000  8 - 5m2/1lít/2lớp 
* Chống rỉ đỏ TV Thùng 17.5Lít             700,000  6- 8m2/1lít/1lớp 
* Chống rỉ đỏ TV lon 3Lít             170,000  6- 8m2/1lít/1lớp 
* Chống rỉ xám TV Thùng 17.5Lít             830,000  6- 8m2/1lít/1lớp 
* Chống rỉ xám TV lon 3Lít             180,000  6- 8m2/1lít/1lớp 
7   SƠN KOVA         
  1 SƠN TRONG NHÀ        
  * Lót trong kova K109  Thùng 25KG          1,000,000  8-10M2/1lit/1Lớp 
  * Sơn Kova Vista Trắng Thùng 25kg             680,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K 203 Trắng Thùng 25kg             780,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K-771 Trắng Thùng 25kg             860,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K- 260 Trắng Thùng 25kg          1,100,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K- 5500 bóng Mờ trang Thùng 20kg          1,350,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Trong Nhà K- 871 bóng  Thùng 20kg          1,650,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  2 SƠN NGOÀI TRỜI        
  * Sơn Lót  Kova Ngoài  K-207 Thùng 25Kg          1,250,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Lót  Kova Ngoài K- 209 Thùng 25Kg          1,530,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn   Kova Ngoài K- 265 Trắng Thùng 25Kg          1,040,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn  Kova Ngoài K- 261 Trắng Thùng 25Kg          1,250,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Ngoài K- 5501 Bóng Mờ Trắng Thùng 20Kg          1,450,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Ngoài CT-04 Trắng Thùng 20Kg          2,100,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova chống nóng Ngoài Cn-05 Trắng Thùng 20Kg          2,350,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
  * Sơn Kova Ngoài cao cấp NaNoShield Trắng Thùng 7Kg          1,000,000  5- 6m2/1lít/2lớp 
8 SƠN CHỐNG THẤM VÀ CHẤT CHỐNG THẤM       
  * Dulux Weathershield Chống thấm lon 5Lít          1,020,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn chống thấm Terraco Flexicoat Thùng 18Lít          1,100,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Sơn chống Thấm Kova màu CT 04 Thùng 20kg          2,100,000  5 - 6m2/1lít/2lớp 
* Flintkote shell  đen  Thùng 18kg             870,000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Flintkote shell  đen  lon 3.5kg             235,000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm Kova CT11A tường đứng Thùng 20kg          1,350,000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
  Chống thấm Kova CT11A sàn Thùng 20kg          1,400,000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm Kova CT11B Trộn vữa hồ lon 5kg             320,000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm sika latex trộn vữa hồ lon 5Lít              390,000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
* Chống thấm sika latex HT trộn vữa hồ lon 5Lít              250,000  2 - 3m2/1lít/2lớp 
  Sikagrout Phụ gia  bao 25kg             230,000  
* Sika R4 Phụ gia  lon 5Lít              100,000  
9 SƠN ĐẶC BiỆT        
  * Sơn Giả đá KoVa  lon 5kg              420,000  4- 5m2/2lớp 
  * Sơn đường Semaster  lon 5Lít              680,000  3 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn đường Nippon  lon 5Lít              680,000  4 - 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Epoxy Semaster hệ dầu lon 5Lít/bộ           1,650,000  4- 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Epoxy Nippon hệ dầu lon 5Lít/bộ           1,650,000  4- 5m2/1lít/2lớp 
* Sơn Epoxy kova hệ nước lon 5Lít/bộ              930,000  4- 5m2/1lít/2lớp 
             
     Ngày    16     tháng  10     năm 2017